“.. een nieuw concept voor waterkwaliteitsverbetering ..“

Ir. Dick van den Heuvel
 

Referentie project

De MUDTRAP® bij Waterschap Vallei en Eem

Waterschap Vallei & Eem plaatste maandag 29 oktober 2012 de MUDTRAP® voor fosfaatopvang in het oppervlaktewater. Dit gebeurde in de Lunterse beek, tussen Lunteren en Renswoude. De opvang bestaat uit drie roestvrijstalen bakken waarin slib wordt verzameld. Het slib met daarin het fosfaat wordt afgezogen en kan weer gebruikt worden voor de bemesting van landbouwpercelen. Met de fosfaatopvang wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van blauwalg in de Randmeren.

Afvoer van slib

De MUDTRAP® staat in de bodem van de Lunterse beek. In drie roestvrijstalen bakken wordt slib van de beek opgevangen. Dit wordt vervolgens afgepompt en opgeslagen in een container, die regelmatig wordt geleegd. Dit draagt bij aan een schoner milieu en minder algengroei.


De MUDTRAP® betekent een samenwerking

De fosfaatopvang is mede mogelijk door een samenwerking met Staatsbosbeheer, die de oeverruimte beschikbaar stelt. Arcadis zorgde voor de plaatsing van de MUDTRAP®. Waterschap Vallei & Eem overweegt de MUDTRAP® ook in andere beken in het werkgebied te plaatsen.

Bekijk de video over de installatie van de MUDTRAP® in de Lunterensche Beek door Waterschap Vallei en Eem. Bron: Omroep Gelderland.