“.. en we blijven het ontwerp continue verbeteren ..“

Dr.Ir. Bart Grasmeijer
 

Wat is de MUDTRAP®?

De MUDTRAP® is een stationaire opstelling die ervoor zorgt dat bagger in wording wordt afgevangen voordat het op de waterbodem neerslaat. De in slib vastgelegde fosfaten en metalen worden hiermee effectief verwijderd. De afgevangen baggerfracties kunnen vervolgens direct op de oever of in de directe nabijheid verwerkt worden. Afhankelijk van een stedelijke of landelijke locatie zijn transportbewegingen dan niet nodig en wordt geen gebruik gemaakt van de toch al beperkte depotcapaciteiten.

De werking van de MUDTRAP®

De bagger in wording bestaat uit zwevende organische delen – sapropelium – en zandfracties. De MUDTRAP® heeft voor beide delen verschillende componenten. Die bestaan uit een serie speciaal gevormde opvangbakken op de bodem van de watergang. Door de vorm en de combinatie van deze bakken zijn ze in staat het slib in wording op te vangen. De MUDTRAP® laat zich schematisch weergeven in de volgende onderdelen:

  • Zandafvang. De zich over de waterbodem op de stroming voortbewegende zandfractie wordt het eerst afgevangen. De opvangbakken zijn voorzien van een transportsysteem, zodat de bezonken zandfractie verzameld, verwerkt en afgevoerd kan worden.
  • Snelheidsvertrager. De in deze module opgenomen lamellen veroorzaken voor de langskomende zwevende deeltjes een neerwaartse beweging.
  • Bezinkunit. Door middel van deze unit komen alle door de snelheidsvertrager gestuurde materialen in de slibvang terecht.
  • Slibopvang met pompinstallatie. Het afgevangen materiaal wordt hier weggepompt naar de bovengrondse opstelling.