“.. een nieuw concept voor waterkwaliteitsverbetering ..“

Ir. Dick van den Heuvel
 

Referentie project

MUDTRAP® voorkomt slibafzetting en verbetert het milieu

De Schie kent beroepsvaart. Door de beroepsvaart worden grote hoeveelheden water verplaatst waardoor bagger uit de Schie richting de zijwatergangen wordt getransporteerd. Deze bagger slaat aldaar neer. Een dikke baggerlaag onstaat en de aan- en afvoerfunctie alsmede de waterkwaliteit komen onder grote druk te staan.

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom wordt bij wijze van pilot een MUDTRAP® in de Biesmolensloot te Delft ge├»nstalleerd. De MUDTRAP® zorgt ervoor dat de bagger wordt afgevangen voordat deze neerslaat op de bodem van de watergang. Hierdoor hoeft de gemeente minder vaak te baggeren en blijft het water gezond.

Financiering MUDTRAP® project

De gemeente Delft heeft opdracht gegeven om de MUDTRAP® in de Biesmolensloot te installeren. Zij zorgt ook voor de financiering van deze pilot. Het streven is om eind 2012 de MUDTRAP® in de watergang te plaatsen. Alle bagger die m.b.v. de MUDTRAP® wordt afgevangen wordt getransporteerd naar een bovengrondse opvang waar het wordt ontwaterd.

Kunstwerk in combinatie met de MUDTRAP®

Samen met de gemeente en de Kennisalliantie is besloten om de functionaliteit van de bovengrondse opstelling te koppelen aan kunst. Een prachtig voorbeeld van een cross over van de creatieve industrie en effectief duurzaam water(bodem) management. Nautilus Design uit Delft neemt de kunst uiting voor haar rekening. Dit project wordt ondersteund door Delft Blue Technology (DBT), waarin diverse Delftse partijen watervraagstukken onder de loep nemen. DBT is een partnership tussen Deltares, Gemeente Delft, Hoogheemraadschap Delfland, TNO, TU Delft, Science Port Holland, UNESCO-IHE en de Kennisalliantie.