“.. waarom baggeren als je het kan voorkomen? ..“

Drs. Ing. Martin Voorma
 

Samenwerking

De vervolgstappen

Een eerste stap op weg naar de inzet van een MUDTRAP® is een kennismakingsgesprek. Vervolgens wordt in opdracht een haalbaarheidsstudie geschreven waarin de mogelijkheden van de toepassing, maar ook de kosten baten analyse worden geinventariseerd. Vervolgens worden de parameters verzameld die nodig zijn om met behulp van het rekenmodel voor deze unieke situatie de dimensies, plaatsing, aantal en vorm van de MUDTRAP®s te bepalen. Voordat over wordt gegaan tot de plaatsing van de MUDTRAP®s worden er afspraken gemaakt hoe het beheer en onderhoud wordt georganiseerd. Wij stellen voor om op basis van publiek-private samenwerking alle werkzaamheden voor u uit te voeren. De MUDTRAP® wordt overigens ook ingezet als baggerleverancier voor de productie van TOPSURF, een duurzaam product om veenbodemdaling tegen te gaan.

Op de MUDTRAP® is sinds februari 2010 octrooi verleend.Voor meer informatie:
MH WaterZaken
Mark Hensen
mark@mhwaterzaken.nl
0186 663090