“.. waarom baggeren als je het kunt voorkomen? ..“

Drs. Ing. Martin Voorma
 

Wat lost de MUDTRAP® op?

Per jaar wordt in een watergang gemiddeld twee tot drie centimeter bagger gevormd. De dikke baggerlaag die zo door jaren heen ontstaat brengt een aantal problemen met zich mee, die door de MUDTRAP® effectief worden voorkomen:

  • Watersystemen behouden hun volledige aan- en afvoerfunctie en daarmee ook de bevaarbaarheid.
  • Grond- en oppervlaktewater behouden hun kwaliteit, doordat het slib, dat teveel nutriĆ«nten en metalen bevat, tijdig wordt afgevangen.
  • Snelle opwarming van het water door de verminderde diepte wordt voorkomen en daarmee ook de ongewenste effecten op het lokale ecosysteem.
  • Diverse waterkwaliteitsproblemen worden voorkomen waaronder: zuurstofproblemen, botulisme, ziekte van Weil, vissterfte, kroosoverlast, groenalgen, blauwalgen en stank.
  • Het bodemleven wordt niet verstoord (wat bij traditioneel baggeren soms tot definitieve schade leidt).
  • Baggerdepots worden minder gebruikt. Deze hebben een geringe bergingscapaciteit en moeten speciaal worden aangelegd.
  • De afvoer van slib vindt gedurende het gehele jaar plaats. Traditioneel baggeren kan slechts in een beperkte periode vanwege de bescherming van planten en dieren.
  • Ecologisch gezond water en goed zwemwater wordt geborgd. Dit is een KRW-resultaatsverplichting die ervoor zorgt dat waterbeheerders voor de korte en middellange termijn moeten zoeken naar toepasbare technieken om watersystemen in de goede toestand te brengen en vervolgens te houden.
De MUDTRAP® helpt zo om op effectieve en duurzame wijze bagger te voorkomen en te verwijderen.